Топ 100
Экии, Байыр. Кайы хире чоруп тур сен? Эки тур сен бе? Чаа-чыл биле байыр чедирип олур мен. Шак бо кайгамчыктыг чаа-чылда аас-кежиктиг, кан-кадык , кузелдерин будуп чоруурун кузээр- дыр мен! Курсчун:Айлаандан
Сарыглар АйлаанОндар Байыр
Перейти на стену: #Кызыл