Топ 100
Экии эргим хундулуг курсчум. Бо унуп келген чаа чыл биле изиг байыр чедирип ор мен. Менде даа чуу боор чоруп тур мен иин бодум уумда. Чогум черле кыйы хире чуртап тур сн кушу сн база менээ харыы чагаан чоргузуп кор. Хундуткел биле кушун: Алдын-Херел
Серээ Алдын-ХерелКенден Чечен
Перейти на стену: #Кызыл